Project

“Van Schelde … naar IJzer”

Doelstelling van het project

Met het Project worden diverse activiteiten georganiseerd die als doel hebben de gebeurtenissen rond de terugtrekking van de Belgische troepen en de belevenissen van de Franse Brigade Marine Fuseliers en van de British 7th Division (ook The Immortal Seventh genoemd) in oktober-november 1914 in herinnering te brengen.

Advertenties