Herinnering: deelproject 1

De tentoonstellingen te Melle en Diksmuide

 1. Melle
  Deze tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met het Gemeentelijk Museum van Melle, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en het Memorial Museum Passchendaele 1917.  De tentoonstelling omvat twee luiken:
  Een eerste luik met fotografische afdrukken van tekeningen van Charles Fouqueray (1872 – 1956), die de officiële schilder van de Franse Marine was en de troepen vergezelde op hun veldtochten en daardoor ook aanwezig was bij de gevechten te Melle in oktober 1914. De functie van Charles Fouqueray kan vergeleken worden met de oorlogsfotograaf van heden.
  Een tweede luik over de oprichting in 1934 van een monument voor de marinefuseliers.
 2. Diksmuide
  Deze openluchttentoonstelling zal bestaan uit een met panelen afgebakend wandelparcours. De panelen zullen zich bevinden op plaatsen in Diksmuide, die zijn weergegeven in de tekeningen van Fouqueray en zullen voorzien zijn van de nodige geschiedkundige uitleg.
  Deze tentoonstelling zal in samenwerking met de Stad Diksmuide, het stadsarchief van Diksmuide en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis verwezenlijkt worden. Het is de bedoeling deze tentoonstelling gedurende de volledige periode 2014-2018 toegankelijk te houden voor het publiek.
  Download hier de folder van de stadswandeling “de slag om Diksmuide”

Herinneringseducatief project voor schoolgaande  jeugd
Op basis van de ervaringen met het project ‘Nooit meer Oorlog’ is het de bedoeling om een educatief pakket samen te stellen voor schoolgaande jeugd, met als rode draad de terugtrekking van het Belgisch leger na de val van Antwerpen en de steun van Frankrijk en Engeland die België te hulp kwamen.

Er zal vooral ingezoomd worden op het leed van de gewone mensen, de jonge soldaten en hun familie, ongeacht hun afkomst of nationaliteit. Met het pakket laten we de kinderen in hun eigen omgeving, hun eigen familie, hun kennissenkring op zoek gaan naar een stukje vergeten geschiedenis.

Hiervoor kunnen we rekenen op de medewerking van aspirant leraars en docenten van de hogescholen voor lerarenopleiding en de cel Oorlog en Vrede van de provincie West-Vlaanderen.

Bovendien zal met de hulp van de Franse partners via sociale media een contact met Franse scholieren tot stand gebracht worden, die op hun beurt de persoonlijke en familiale geschiedenis van marine fuseliers documenteren. Deze Franse jongeren zullen dan de streek komen verkennen waar hun voorvaderen zijn gestorven en daarbij hun ervaringen en bevindingen uitwisselen met lokale jongeren. De Franse partners voorzien hiervoor een deelname ten belope van 4 autocars.

Wandeling voor het grote publiek
Met de participatie van de lokale wandelclubs van de Wandelfederatie Aktivia worden te Aalter, Tielt, Torhout, Melle en Diksmuide telkens wandeltochten met historische inslag georganiseerd voor het grote publiek.

 1. Aalter – vanaf  08 oktober  2014; zie folder Aalter
 2. Tielt – vanaf  09 oktober 2014
 3. Torhout – vanaf 10 oktober 2014; zie folder Torhout
 4. Melle – vanaf 11 oktober 2014: zie folder Melle
  Een luswandeling met bezoek aan de plaatsen waar de Franse Marinefuseliers op 09 oktober 1914 stelling namen (Gontrode, Kwatrecht, Heusden, Destelbergen). Start in het centrum van Melle tussen 08.00 en 10.00 uur. Aankomst in centrum Melle.
 5. Diksmuide – vanaf 12 oktober 2014: (zie openluchttentoonstelling Diksmuide): zie folder Diksmuide
  Een luswandeling volgt een historisch parcours dat de stellingen aandoet die waren ingenomen door de Brigade Ronarc’h rond Diksmuide in Oktober-November 1914. Start en aankomst in centrum van Diksmuide.

Publicatie
Het Comité is van plan een geïllustreerd boek (200-tal blz) samen te stellen van de onuitgegeven mémoires die opgetekend geweest zijn door een jonge man van de ‘klas 14’ die op 22 september 1914 opgeroepen wordt om zijn legerdienst te vervullen. Hij schrijft in het begin van zijn verhaal:
“De oproeping van de klas 1914 werd door de bevolking druk besproken. De opleiding moest 3 tot 4 maanden duren en de oorlog zou zeker voor Kerstmis gedaan zijn; het zouden dus soldaten zijn voor onmiddellijk na de oorlog.”

Later zal blijken dat dit wel een zware inschattingsfout geweest is!  Zijn mémoires eindigen met volgende woorden (07 oktober 1919):
“Na vijf jaar en 12 dagen was mijn militaire dienst geëindigd. Ik was weer burger…”

Het is een zeer aangrijpend menselijk verhaal van de gewone soldaat die lijden en miserie gekend heeft, niet alleen van zijn eigen persoon maar ook  van de vele makkers.

Advertenties