Objectief

Het objectief van het project is drievoudig:

Herinnering – Herdenking – Huldebetoon

Dit wordt binnen het Project geconcretiseerd in drie luiken die elk een specifieke finaliteit hebben maar niettemin complementair zijn:

Herinneringseducatie – Herdenkingsmarsen – Huldeplechtigheden

Het ligt voor de hand het project in die zin te structureren en te beheren.

Advertenties