Traditie

Het is een lange traditie dat de Vriendenkring van de Belgische Marine Infanterie op uitnodiging van de Stad Diksmuide en de voorzitter van de Groepering van Vaderlandslievende Verenigingen van Diksmuide de gesneuvelde Franse collega’s herdenkt.

Bovendien organiseert de Afdeling West-Vlaanderen van de Vereniging van Reserveofficieren van de Marine sinds 1994 op tienjaarlijkse basis een herdenking te Diksmuide. Naar aanleiding van ‘Tachtig jaar einde van WOI’ en meer bepaald op zondag 6 december 1998 – feest van de Heilige Nikolaas, patroon van de zeevarenden – had een speciale herdenking voor de Franse marinefuseliers plaats te Diksmuide. Het Franse marineschip ‘L’Audacieuse’ was voor die gelegenheid aangemeerd in de haven van Brugge en een uitgebreide delegatie van de bemanning nam deel aan deze plechtigheid.

In 2004, 90 jaar na het begin van WO I, werd op 23 oktober te Melle en op 24 oktober te Diksmuide een herdenkingsceremonie georganiseerd, telkens in aanwezigheid van een detachement marine fuseliers uit Lorient. De organisatoren hadden de grote eer op beide ceremoniën een vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning te mogen verwelkomen.

Dit was een initiatief van het Frans-Belgisch Comité voor de Herdenking van de Wapenfeiten van de marine fuseliers van de Brigade  Ronarc’h.

Advertenties